ERWD modellen & Rekengesprek

De modellen ERWD bieden mooie handvatten voor de Rt-er. Wat is precies de praktische waarde van het hoofdlijnenmodel, het drieslagmodel en het handelingsmodel? Aan de hand van filmpjes en een casus oefen je hoe je de modellen diagnostisch kan gebruiken, o.a. in een beknopt Rekengesprek van 15 minuten. Je voert het Rekengesprek uit met jouw leerling en krijgt persoonlijke, veilige feedback op het door jou geformuleerde leerdoel.

vrijdag 8 15 en 22 jan 2022 13.30–15.30 uur.
Koninginnegracht 35 in Den Haag (tram 9).
Kosten: € 250,00 inclusief materialen.
Aanmelding via info@rekenpraktijk.nl.Terug naar Home-pagina